آسیمه سرم

..

هجوم متراکم تاریکی ها
بینایی را از ما گرفته
دست گیری کن
برسیم تا شهر دیدنی ها

#دچار پ.ن: تازه درباره یک موضوعی که سیاهی مطلقه مطلب خوندم... اونقدر شوکه هستم که نمی تونم گریه کنم... چقدر انسانها میتوانند کثیف باشند!!!!!!

/ 0 نظر / 107 بازدید