ادامه پست قبل::::::: آهای بچه شیعه

 

آهای بچه شیعه؛

میتونی مثل مولایت علی؛

به خاطر حفظ وحدت؛با عمر رفاقت کنی!؟

جهت موفقیتش بهش طوری مشاوره بدی که عمر برگرده بگه: خدایا مرا در هیچ مشکلی که علی

درآنجانباشد وارد نکن!؟

 میتونی پسرات رو بفرستی برای عثمان آب برسونن از بین شمشیرها!؟

میتونی زن و بچه ات رو زیر لگد قنفذ فداکنی و صدایی به اعتراض بلند نکنی جهت وحدت!؟

میتونی مثل مولایت علی؛ عایشه رو با لقب ام المومنین سوار بر مرکب با محافظانی ازخانم

بااحترام کامل بعدازجنگ جمل بفرستی به بیتش درمدینه!؟

میتونی مثل امام حسن سب علی هم کردند جهت وحدت عبا بکشی سرت و نشنیده بگیری!؟

میتونی به تأسی از مولایت علی بگویی:من حریص ترین امت محمد هستم به وحدت تاجایی که

فرمود آنچنان ازعثمان حمایت کردم که ترسیدم معصیت کرده باشم!؟

میتونی حکم قتل تفرقه افکنان رو بدی!؟ (نهج البلاغه خطبه127)

میتونی مثل امام صادقت کلاس درس بذاری به فقهای اعظم اهل سنت و دستور برخورد نیکو

وعیادت مریضشون وتشییع جنازه شون و اقتدا به جماعتشون بدی!؟

میتونی مثل رهبرت، امام خامنه ای هر تفرقه ای رو خیانت به اسلام؛خدمت به کفر و حرام شرعی

بدونی!?

بیدار شو بچه شیعه.....

حق را ملاک قرار بده بچه شیعه، نه افراد را ملاک حقانیت..... مولایت امیر المومنان علی علیه السلام

گفته بچه شیعه......

بیدار شو...

/ 1 نظر / 24 بازدید