یک حرف کمی ساده

 

 

 

آدم هایی هستند که دلبری نمی کنند

چیز خاصی نمی گویند که ذوق کنی

آدم هایی که نمی خواهند عاشقت کنند ،اما

عاشقشان می شوی

ناخواسته دلت برایشان میرود

این آدم ها فقط راست می گویند

راست می گویند با چاشنی قشنگ ”مهر”

لبخند می زنند نه برای اینکه توجهت را جلب کنند

لبخند می زنند چون لبخند جزیی از وجودشان است…

لبخندشان مصنوعی و اجباری نیست

اینها ساده اند

حرف زدنشان

راه رفتنشان

نگاهشان

ادعا ندارند،بی آلایشند، پاک و مهربانند…

و چقدر دوستداشتنی هستند این آدم های بی نشان اما خاص

 


 

 


/ 0 نظر / 87 بازدید