برای رفتنش تسلیت می گویم،بسیار دوستش می داشتم

 

روزگاری شهر ما ویران نبود

دین فروشی اینقدر ارزان نبود

نغمه مطرب دوای جان نبود!

هیچ صوتی بهتر از قرآن نبود

دختران را بی حجابی ننگ بود

رنگ چادر بهتر از هر رنگ بود

مرجعیت مظهر تکریم بود

حکم او را عالمی تسلیم بود

اینک اما پشت پا بر دین زدن آزادگی ست

حرف حق گفتن عقب افتادگی ست

 

 

کاش میشد به او که این سرنوشت را برایم بافت

میگفتم: یقه را آنقدر تنگ  بافته ای

که بغض هایم را نمی توانم فرو بدهم

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
آب حیات

خوشبحال کسانی که از وجود ایشون نهایت استفاده رو در حد خودشون بردن نه مثل من که...[ناراحت]

الهدی

سلام واقعا رفتن بزرگان دین ، ثلمه ای ست که هیچوقت جای خالی اش پر نمی شه.... اما خوبی این بزرگواران در ماندگاری درس ها و آموزه هاشونه! جاری و ساری مانده اند به هدایت بشر ، حتی اگر رفته باشند ! یاعلی.ع.

ابوذر

تلخ است باور نبودن آن ها که میتوانستند باشند و تلخ است امروز باور آن ها که ادعای ماندن دارند . باید باور کرد گاهی آدم کم نمیاره کوتاه میاد ..