با توام ای منشور ای تمام طیف های آفتابی

...با توام

ای لنگر تسکین

ای تکان های دل

ای آرامش ساحل

با توام

ای نور

ای منشور

ای تمام طیف های آفتابی

ای کبود ارغوانی

ای بنفش آبی

با تو ای دلشوره ی شیرین

با توام

ای شادی غمگین

با توام 

ای غم 

غم مبهم

ای نمی دانم 

هر چه هستی باش 

ای کاش...

نه جز اینم آرزویی نیست:

هر چه هستی باش 

اما باش ..

خداداده های همه را حفظ کنه

/ 0 نظر / 47 بازدید