کاش مادرها هیچ وقت نمی مردند

 

از یکی از پزشکان اورژانس پرسیدم نمازخانه کجاست!

سوالم مثل این بود که بپرسم در کهکشان آندرومدا آیا موجود زنده ای هست!!!!

گفت برو فلان طبقه پیدا می کنی...

نماز مغرب که تمام شد بابا تماس گرفتند که: دارن میبرندش اتاق عمل بیا

.... مراحل تراشیدن سر مامان برای عمل، رفتن کامل هوشیاریشان قبل عمل هم

............... بماند

وقتی مطمئن شدم که رفتند اتاق عمل، خب تصمیم گرفتم نماز عشایم را بخوانم!

اما: نماز خانه بسته بود!!!!!!!!!!

بعد از ساعت های پشت در اتاق عمل، و خروج مامان، و های ریسک بودن عمل

گفتند در آی سی یو جا نیست باید وی آی پی بستریشون کنن!

خب عیبی نداره... عیبی نداره.

نمازم هنوز مانده...

به پرستاره شیفت گفتم: عزیزم قبله اتاق مادرم کدام طرفه! گفت نمی دونم

گفتم شما شمال و جنوب را بگید من قبله را در می آورم و ...........

 

حتی سوالات کتاب تست کنکورت

عاشق که باشی بیت های محشری دارد

/ 0 نظر / 149 بازدید