رهاتـر شدن را تو یـادم بـده

 

 

بیا در دلم بار دیگر ببار

تو ای روح جاری شده از بهار

 

بخوان تا رها گردم از رنجها

شکوفـا شوم مثـل نـارنجهـا

 

در این فصل بی روح دل واپسی

بخوان از غم و غربت و بیکسی

 

به مریم به سوسن به شب بو قسم

به دنیای پاک پرستو قسم

 

در این کنج متروکه چون عنکبوت

تنیدم دلم را به حجم سکوت

 

به قوها و غوغای شان در غروب

که جاری شده بر فضای جنوب

 

به پونـه به بابونـه بر یـاس هـا

به پرپر شدن زیر این داس ها

 

بـه بـاغ شقـایق بـه آیینـه هــا

به روشنترین صبح آدینه ها

 

به یاد تو لبریز اندیشه ام

جنون در جنون زخمی از تیشه ام

 

تو نوری و من التماس زمین

مرا میرسانی به سوی یقیـن

 

مرا قاصدک کن به بادم بده

رهاتـر شدن را تو یـادم بـده

/ 0 نظر / 27 بازدید