برکه ای گفت به خود:

                             ماه به من خیره شده است..

                                ماه خندید که من چشم به "خود" دوخته ام!!

 

/ 2 نظر / 9 بازدید

[گل] ماه همیشه پشت ابر نمی ماند... گاهی پشت دستهای اوست!!! وقتی گریه میکند....