روز همه جوانمردی ها و عدالت ها

 

وخدا خواست چه خوشبخت درختی را که

                                                         گوشه ای از حرمت پاشنه ی در باشد

 

 

چقدر چای نجف با نبات می چسبد

و زل به عمق ضریح می چسبد

قسم به گوشه ی این چشم های طوفانی

برای غسل زیارت فرات می چسبد

 

بر همه

مخصوصا جوانمردان زندگیم

مبارک

 

/ 1 نظر / 98 بازدید