کاش های، ای کاش من

کاش می شد

آدمی 

گاهی بقدر نیاز .....

بمیرد......

بعد بلند شود..

..آهسته آهسته

خاکهایش را بتکاند

گردهایش بماند،

اگر دلش خواست

برگردد به زندگی.

اگر نخواست

بخوابد تا ابد...

 

/ 1 نظر / 24 بازدید
سعیده

من تجربه اش کردم خیلی خسته کننده و کشنده است اما وقتی بلند می شی بس شیرین و تازه