یک حرف پست دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 3 نظر / 92 بازدید
نفحات

هو سلام مثل همیشه آرام کننده،مثل همیشه آب ، مثل همیشه زندگی ،مثل همیشه آسمانی!

فاطمه فاطمی

اینا رو شما خودتون گرفته بودید؟! خیلی جالب بود! خیلی خیلی...