از تویی که در منی یک طرح کامل میکشم

 

این شعر ها فوق العاده هستن....

از:

فاطمه ستار جمشیدی

 

 

یک نفر آمد مرا در خود تکان داد و گذشت

حس خوب عاشقی را ناگهان داد و گذشت

 

با غزل آمد مـرا عاشقترین شاعـر نمود

شوق رفتن داد و یک باره مرا زائر نمود

 

با غـزل میآمد و حس غزل پـر میکشید

در تو عاشق میشد و تصویر برتر میکشید

 

نام تو میآید و یک باره باران میوزد

بر ضمیر خامشم تصویر طوفان میوزد

 

انقلابت در دلم تا ناکجا قد میکشید

تا بلندای رسیدن بر شما قد میکشید

 

از تویی که در منی یک طرح کامل میکشم

زمهریر باورم را قو و ساحل میکشم

 

ای همیشه در دلم تصنیف تو آواز عشق

میرهانی پرگشایم با تـو تا پـرواز عشق

 

این سفر هنگامه های تازه در روح من است

اتفــاق بـکر بـی انـدازه در روح مـن است

 

هــی کلافه میکند این حس نا آرام شعر

این سکوت سرکش و آغاز بیفرجام شعر

 

با تو عاشقتر شده حوای دیگر میشوم

در ضریح چشم تو لیلای برتر میشوم

 

گفته بودی این طرفها طعم نان دارد عزیز!

طعم تکرار زمین و آسمان دارد عزیز ...

 

/ 0 نظر / 36 بازدید