من همانی که کسی حدس نمی زد شده ام


عشق آن است که نه تو را جغرافیای تو باشد

نه مرا تاریخ من

آن است که با صدای من حرف بزنی

و با چشمان من ببینی

و دنیا را با انگشتان من کشف کنی

 

 

خدایا ممنون برای هر دو پسرم....

یک خبر شیرین: 

هردو بزرگ شدن، و نگاهشون عاقلانه شده...

حتی سوال هاشون.. حتی عاشقانه هاشون.....

 

تو پادشاه دل و دین و آرزوی منی

من از تداوم این اقتدار می ترسم

اگرچه چشم تو برده ست آبرویم را

من از دو چشم تو با افتخار می ترسم

 

یک اتفاق شیرین:

محمد جواد اصرار داره پیر نشم و همچنین ،نمیرم....

من دارم تلاش میکنم

چقدر مادری سخت شده...

وچقدر مورد آزمایش هستم در رابطه با بچه هام.....

فقط خدا کنه، ایمان و روحو تربیتشونو فدای مصلحتشون نکنم........... نکنیم..... نکنند...

 

 

 

....

 

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
ساقی جعفریان

خدا شما رو برای خانواده تون و اونها رو برای شما به شادی حفظ کنه...