باید از خویش بپرسیم چرا حجت حق، خیمه را امن تر از خانه ما میداند؟
شما می گویید ()

شوک درمانی در روانپزشکی راهی است که طی آن ذهن انسان را سبک میکنند واز این طریق میتوانند

 مطلب جدیدی را در ذهن انسانی که به او شوک وارد شده، دوباره بنویسند.

دکتر کامرون طی پروژه ای در کشور کانادا این روش را انجام داده و البته این پروژه با شکست مواجه شد !

"نای فرگوسن" استاد دانشگاه اقتصاد هاروارد است. وی تئوری (ویرانگری خلاق) را طرح ریزی کرد! بر طبق

این تئوری جنگ، تمدن ساز است! همه جا خراب میشود و نظم جدید جایگزین میشود.....

"فرید من" بعد از ایده فرگوسن، در طی سالها بعد" دکترین شوک" را ارائه میدهد.....

"فرید من" از این ایده (شوک درمانی) برای تئوری خود استفاده کرد: بر این اساس که، برنامه اقتصادی

 یک کشور مثل ذهن یک انسان است، باید نظم اقتصاد را بهم زد (ویرانگری هوشمند) و سپس

بر روی ویرانه اقتصادی اقتصاد نوینی پایه ریزی کرد!

بر طبق این ایده ائولوژی، بافت فرسوده باید منتظر زلزله باشد!

در نتیجه ضربه ای به سیستم فرسوده وارد می کنیم تا تعادل آن بهم بریزد

در کل شوک چند نوع است...

شوک طبیعی: سونامی

شوک مصنوعی: یازده سپتامبر

شوک روانی : رسانه

در این بحث،آستانه تحمل فرد بسیار اهمیت دارد

به عنوان مثال شوکی که به مردم عراق وارد شد یک شوک اقتصادی بود بدین ترتیب که

 تحریم هایی را به مدت ده سال به این کشور تحمیل کردند

حد آستانه در این ده سال پایین می آید و سپس شوک را وارد میکنند... مثل شروع جنگ..

وقتی شوک وارد شود چون آستانه تحریک پذیری پایین است، فروپاشی بسرعت و طبق برنامه ریزی پیش می رود.

نتیجه:

چه قدر باید این برنامه ریزی دقیق باشد یا به نوعی چه قدر باید تحمل برنامه ریزان دکترین شوک

بالا باشد که مدت زمانی ولو سالها بگذرد و آستانه تحمل یک ملت پایین بیایید و آنها برنامه های

خود را حال به هر نوعی اعمال کنند!!!

و جالب است که این ایده "فرید من"از پروژه ای گرفته شده که در کانادا شکست خورده است!

و جالب تر اینکه این گروه برنامه ریزان دنیا!! باور دارند که میتوانند این برنامه را برای همه

اعمال کنند فقط هر کشور راه و آستانه مخصوص به خود را دارد!!!

مرجع

برنامه راز_حسن عباسی

21بهمن 1390
:: برچسب‌ها:
نویسنده : آیه
تاریخ : یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۳۱
زمان : ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.


دریافت کد نوای مذهبی
دانلود این نوا