دچار یعنے من.... :: یکشنبه ۱۳٩٦/٤/۱۸
تلطیف :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٦/۱۸
تلطیف :: دوشنبه ۱۳٩٤/٦/۱٦
وای دلم :: دوشنبه ۱۳٩٤/٦/۱٦
درنگ :: دوشنبه ۱۳٩٤/٦/۱٦
کاش مادرها هیچ وقت نمی مردند :: دوشنبه ۱۳٩٤/٦/۱٦
ممنونم خدا :: شنبه ۱۳٩٤/٥/۳۱
راز دست‎های بسته... :: شنبه ۱۳٩٤/۳/۳٠
حضور و .... من :: جمعه ۱۳٩٤/۳/۱٥
گاهی من، همیشه مادرم :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱/٢٠
بازی :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱/۱٩
یک حرف کمی ساده :: یکشنبه ۱۳٩٤/۱/۱٦
متاسفم.... کلاغ جان :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱/۱۳
آن الفبای دبستانی دلخواه تویی :: جمعه ۱۳٩۳/۱٢/٢٩
شما همه :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
خدا کند که بیایی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
من کجا ایستاده ام :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
خانه تکانی دل :: شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٩
چشم به راهش می دار :: شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢
کمتر از ذره بسی نیست شدم :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
آرام بخوان ترانه ی دوست :: جمعه ۱۳٩۳/۱۱/٢٤
با توام ای منشور ای تمام طیف های آفتابی :: جمعه ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
بین ما نیست فاصله ای :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
دلیل فوت او.....؟ :: جمعه ۱۳٩۳/۱۱/۱٠
یک انشائ از من مبتدی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۸
زنده بودن را نخواهم زندگی را دوست دارم :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٩
وقتی مادر می شوی... :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۸
شیشه عمر بهار لب دیوار شکست.. و همه جا پر شد از بوی خدا :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٧
ﺟﺎ ﺗﻨﮓ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺍﯾﻢ؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٩/۱۸
یک اتفاق ساده :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٩/۱۸
تو باور نکن :: یکشنبه ۱۳٩۳/۸/٢٥
یک حرف پست سوم :: جمعه ۱۳٩۳/۸/٢۳
یک حرف پست دوم :: جمعه ۱۳٩۳/۸/٢۳
یک حرف پست اول :: جمعه ۱۳٩۳/۸/٢۳
حی علی العزا :: یکشنبه ۱۳٩۳/۸/٤
من کجا ایستاده ام :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٢۳
بعضی ها.... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/٢٢
من گم شدم :: دوشنبه ۱۳٩۳/٧/۱٤
زیبا و... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/۸
یک پیاده روی عاشقانه :: شنبه ۱۳٩۳/٧/٥
یک فنجان حرف :: شنبه ۱۳٩۳/٧/٥
ظاهر خاک گرفته :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٧/۳
مادرانه های من با کمی غم :: شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٩
مادرانه یادگارانه، مهر ماه من :: جمعه ۱۳٩۳/٦/٢۸
یک مادرانه ساده :: جمعه ۱۳٩۳/٦/٢۸
شماره های پست را دنبال کنید.. مستند سازان :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸
شماره های پست ها را دنبال کنید... 5 :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/۱۳
شماره های پست ها را دنبال کنید...4 :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/۱۳
شماره پست ها را دنبال کنید...3 :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/۱۳
شماره های پست را دنبال کنید ... 2 :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/۱۳
شماره های پست را دنبال کنید...1 :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/۱۳
من نگویم که سمندر باش یا پروانه باش :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۱٧
من باطل شدم :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/۳٠
یا انیس من لا انیس له :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٦
یک جرعه نوستالژی :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٢۳
زنده بودن را نخواهم زندگی را دوست دارم :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٢۳
یک حرف از دنیای زن بودن .....کمی ساده :: شنبه ۱۳٩۳/٤/٢۱
کمی عکس ملایم :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/۱۸
ادامه پست قبل::::::: آهای بچه شیعه :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/۱۸
سادگی هایت برایت تنگ نیست؟ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/۱۸
تو یوسف باش :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٥
دو تا سایت :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٥
عالم تمام کر :: جمعه ۱۳٩۳/٤/۱۳
آی حضرت باران :: جمعه ۱۳٩۳/٤/۱۳
کمی عکس :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٠
از من ... و شما :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٩
در همه مقیاس ها :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٩
مـن یـقـیـن دارم کـمـی فـرهـاد، شـیرین می زند :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٩
به هم شبیه.... به هم مبتلا :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٩
شروع عکس گذاشتن ها برای به یادگار ماندن ها :: شنبه ۱۳٩۳/٤/٧
گاهی فقط کمی لبخند :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳
من شرح ندارم :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۱
یک متن از یک دوست....... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۸
تمام من ، همه بود و نبودم :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
دوشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٩ :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٩
روز همه جوانمردی ها و عدالت ها :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٢
وایبر وآتس آپ و و ........گوگل پلاس و من :: شنبه ۱۳٩۳/٢/٢٠
من و شعر :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱٥
محمد جواد مامان.. و گریه زیادش :: یکشنبه ۱۳٩۳/٢/۱٤
به انسان بودنت شک کن :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٩
قایق دریای ذهنت میشوم :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٩
یک جمعه و شرکت در یک سخنرانی :: شنبه ۱۳٩۳/٢/٦
من هم بال درآوردم، اما پرواز...... بلد نیستم :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱
یک روز متفاوت، مثل همه روز های متفاوت :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/۳۱
باید خلیل بود و به یار اعتماد کرد :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۸
گاهی گمان نمی کنی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۸
من هم یک معلمم :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
انگشتر عقیق من :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
از من سلام و عرض ارادت و ..... بندگی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۳
بوی بهار داره روز به روز تارو پود میشه این روزها :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۱
تعطیلات و مریضی پسرها :: جمعه ۱۳٩۳/۱/۸
من و عید سال ۱۳۹۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/٥
گریه، مادر، دوشنبه، در، کوچه :: جمعه ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
من همانی که کسی حدس نمی زد شده ام :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
مجبور شدم بزرگ شوم :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
کمی زلال شدن لازم است.. فقط کمی، شاید یک جرعه :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
الهی البستنی الخطایا ثوب مذلتی :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱
ما اشتباه می کردیم :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
کاش های، ای کاش من :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٧
از تویی که در منی یک طرح کامل میکشم :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
یک دردو دل ساده... خیلی ساده :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
رهاتـر شدن را تو یـادم بـده :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
منم و یک دل و یک دانه خدا :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
عشق چیست و عاشق کیست؟ (عطار) :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
من را توکل بایدم.... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٧
ای چراغ خلد ازین مشکوة مظلم کن کنار.......تا شوی نور علی نوری که لم تمسسه نار :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
سبک بالان :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٠
یکشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٦ :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٦
همیشه ی جستجو :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٥
چون لطف دیدم رای او افتادم اندر پای او :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱
یک‌ترنم..... عاشقانه :: جمعه ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
خدا شر را آفریده؟ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
من از تمام عاشقان شنیده ام که میرسی...... ببین برای مقدمت غزل غزل ترانه است :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
آغازی از قشنگ ترین شعر بی بیان :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
بیا... همین :: جمعه ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
رفتار من همچنان عادی است :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۸
رفتار من عادی است :: جمعه ۱۳٩٢/۱٠/٦
یک سوال مهم :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/٢۸
یک خانه پر از نور و سکون :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٠
الهی تو خود راهم ده :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/۱٤
دل شکسته قیمتی تره... آره..صدای بهتری داره..خدا منو ببین چقد دلم شکسته :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۳
حال همه ما خوب است .. اما.. آقا .. تو باور نکن :: دوشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۱
هوای دلم آلوده نشود.... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۱٠
نگاه کن.... من از ستاره سوختم. لبالب از ستارگان تب شدم :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٢
من تماشای تو می کردم و غافل بودم ... کز تماشای تو خلقی به تماشای منند... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٧
کربلا به اصل خود رسیدن است، هر چه می‌روم به خود نمی‌رسم! :: جمعه ۱۳٩٢/۸/۱٧
عشق رسوایی محض است که حاشا نشود :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٦
من و مطالعه ام :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٧
باید تو را به جان جوادت قسم دهد ...... یعنی که هَشت زائرتان پیش نُه گروست :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/۳٠
تمام می شوم شبی فقط به من اشاره کن :: جمعه ۱۳٩٢/٧/٢٦
مگو که خاطرت از حرف من مکدر شد! ..که روی آینه جای نفس نمی ماند :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٢
دنیای خاکستری کودکی های دهه شصت :: جمعه ۱۳٩٢/٧/۱٩
خدایا هر چه را تو دیرخواهی زود نخواهم .... و هر چه را که تو زود خواهی دیر نخواهم :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٤
امیر بودن :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦
من و سبحان الله :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٥
اما تو چنان چه می نمایی هستی؟ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٢۳
قدر بشناسید مستان آخرین پیمانه را :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۱٠
دانم سر آرد غصه را رنگین برآرد قصه را ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٠
مدرسه :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/۱٥
دلت که گرفت ، دیگر منت زمین را نکش .... راه آسمان باز است :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/۸
گمم نکن تو تاریکی ، دستمو ول نکن خدا :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳۱
اللهم رُدَ کُل غَریب :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٧
خدایا دوستت دارم :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٤
الهی اَلبسَتنی الخَطایا ثَوب مَذِلَتی :: شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٢
من تمام استخوان بودنم.. لحظه های ساده سرودنم . درد می کند :: جمعه ۱۳٩٢/٤/۱٤
من را که بی قرار حرم می کنی بس است :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٩
کسی که آمدنی بود و هست .... می آید :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٧
پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٢۳ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٢۳
پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٦ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٦
دوشنبه ۱۳٩٢/۳/۱۳ :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/۱۳
بزرگترین مقام ،مقام بندگیست :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٧
ما و سادگی :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٢
من و نمایشگاه کتاب :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۱
من و کودکانم :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۱
من و مولایم :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۱
یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱
دوشنبه ۱۳٩٢/۱/٢٦ :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱/٢٦
یکشنبه ۱۳٩٢/۱/۱۸ :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱/۱۸
ای عشق به شوق تو گذر می کنم از خویش....تو قاف قرار من و من عین عبورم :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٢
دوشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٢ :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٢
چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٧ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٧
هر که از این قافله غافل شود.....همچو من دل شده بیدل شود :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٤
پروانه ها در پیله دنیا را نمی فهمند ... تقویم ها روز مبادا را نمی فهمند :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
در این همه مسافر حرم نبود جای من :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۳
علمی بطلب که جدالی نیست! حالی است تمام و مقالی نیست :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
به پدرش رفته بود؛ خودش انگشترش را می بخشید.. اگر امانش می دادند.. :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۳٠ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/۳٠
من چه کردم که خدا حال بکایم را گرفت :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٠
جمعه ۱۳٩۱/٩/۱٠ :: جمعه ۱۳٩۱/٩/۱٠
حی علی العزا :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٩/٢
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است :: جمعه ۱۳٩۱/۸/٢٦
من ..ما.. راه و بی راه :: جمعه ۱۳٩۱/۸/۱٩
عید ولایت :: جمعه ۱۳٩۱/۸/۱٢
از خود گذر کنیم که این خوان آخر است :: شنبه ۱۳٩۱/٧/٢٩
دوشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٤ :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/٢٤
دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٧ :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٧
دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٠ :: دوشنبه ۱۳٩۱/٧/۱٠
دعایتان کردم :: شنبه ۱۳٩۱/٦/٢٥
شنبه ۱۳٩۱/٦/۱۸ :: شنبه ۱۳٩۱/٦/۱۸
عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۳
در شب قدر بیدار شدن ارزشمند تر از بیدار ماندن است :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/٢٤
علی و غم هایش :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/۱۸
سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۱٧ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٥/۱٧
ما اسیر جبر عشقیم ای خرد معذور دار :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/۱۱
گلایه :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٤
من نگویم که سمندر باش یا پروانه باش ..... گر بفکر سوختن افتاده ای مردانه باش :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳۱
اشک شدم، صبر شدی، برف شدم ، آب شدی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٧
شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٤ :: شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٤
دلخوشم با غزلی تازه.......... همینم کافیست :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٤/٢۱
یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۸ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۸
سایه هایی که بود جویای نور ......... نیست گردد چون کند نورش ظهور :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/۱٢
خوشا چو باغچه از بوی یاس سر رفتن .......... خوشا ترانه شدن، بی صدا سفر رفتن :: یکشنبه ۱۳٩۱/٤/۱۱
چقدر حرف دارم برای گفتن!! :: جمعه ۱۳٩۱/٤/٩
پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/۸ :: پنجشنبه ۱۳٩۱/٤/۸
و کاش باور کنیم که قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٥
بس که نشست روبرو با دل خو پذیر من ....دل بگرفت جملگی عادت و خلق و خوی او :: شنبه ۱۳٩۱/٤/۳
یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۸ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٢۸
این غرور و عشق و مستی ... از تو دارم از تو دارم :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٥
به جرم هم قدمی با صف کبوتر ها خوشا به خاک نشستن، کلاغ پر رفتن :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/٢٢
اِلهی کَیف اَدعوکَ :: شنبه ۱۳٩۱/۳/٢٠
چه روزهایی است این روزها.. :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٥
پدرم :: یکشنبه ۱۳٩۱/۳/٧
باید از خویش بپرسیم چرا حجت حق، خیمه را امن تر از خانه ما میداند؟ :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۳۱
چه چیز به این ها جرات جسارت کردن میدهد؟ :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٩
برای رفتنش تسلیت می گویم،بسیار دوستش می داشتم :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٢٦
یا فاطر بحق فاطمه فاغفرلی... :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٢
دلم را ورق میزنم به دنبال نامی که گم شد :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٩
سکوت میکنم... فقط همین :: شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٦
اِنّی ظَلَمتُ نَفسی فّاغفِرلی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/۱٢
باران :: یکشنبه ۱۳٩۱/٢/۱٠
چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٦ :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٢/٦
بالاتر از آسمان جایی نیست :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٥
آسمان دلم بارانیست :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٢/٥


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.


دریافت کد نوای مذهبی
دانلود این نوا